Tips voor een mooi gazon

Bemesting:
bemesting van het gras Gras kan je vergelijken met kinderen in de groei: ze hebben allebei veel goede voeding nodig. Eigenlijk is een gazon niets anders dan een verzameling van een heleboel snelgroeiende plantjes. Deze vormen samen een mat die intensief belopen kan worden, mits ze in de goede staat zijn.

Wanneer deze plantjes niet op tijd hun voedsel krijgen, dan zullen ze in conditie achteruit gaan en onstaat er een mat van mos en onkruid.
Onterecht wordt wel eens gedacht, dat de voeding die bij de aanleg is toegediend in de vorm van potgrond of bemeste tuinaarde voldoende is voor een jarenlang mooi gazon.
Dit is echter alleen maar een " start" voeding.
Een gazon moet tijdens het groeiseizoen regelmatig bijgemest worden van voeding met een voldoende hoeveelheid stikstof.
Stikstof zorgt voor voldoende grasgroei en een mooi en stevig gazon.
Deze meststof moet steeds worden aangevuld, omdat het door het groeiende gras snel wordt opgenomen.
Vroeger werd veel met de kunstmest 12+10+18 bemest. In deze NPK-bemesting zit 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K). Het grootste voordeel van deze meststof is dat het goedkoop is. U heeft per keer ongeveer 5 kg per 100 m2 nodig.
Een nadeel is dat deze mest het gras kan verbranden. Kunstmest is slecht voor het bodemleven en slechts gedurende 4 à 5 weken werkzaam.
Een andere vorm van bemesting is een mengsel van gedroogde koemest en compost, met minder kans op verbranding. Nadeel van deze meststoffen is dat de verdeling wat lastiger is en de hoeveelheid opneembare stikstof te gering is.
Tegenwoordig zijn langwerkende meststoffen in de handel, die 3 à 4 maanden effectief blijven. Deze meststof strooit u bij voorkeur in maart of april en nog eens in augustus of september.
Bij het toepassen van langzaamwerkende meststoffen is er geen risico dat de grasmat kan verbranden.
U kunt zelf heel goed zien of uw gazon in de juiste voedingstoestand verkeert.
Wanneer de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week hoeft te maaien, is het gras dringend aan een bemestingsbeurt toe.

Hoe vaak moet je maaien?

Een ezelsbruggetje is dat je het gazon maait wanneer de hoogte van het gras dubbel zo hoog is dan wanneer het net gemaaid is.
In de praktijk komt het erop neer dat het gras in het groeiseizoen 2 keer per week gemaaid moet worden.

Waarom zo vaak?

Bij minder vaak maaien wordt het gras te lang. Het maait dan veel moeilijker, grasplantjes worden vaak stuk getrokken en het afgemaaide gras kan niet blijven liggen.
Dus moet u dan het afgemaaide gras van het gazon af harken. Dit kost extra tijd en bovendien gaan er waardevolle voedingsstoffen verloren. Dat put het gazon weer uit.
Bovendien komt bij lang gras minder licht onderin de grasmat, de mat wordt hol en dun. Een ideale methode om op een snelle wijze zoveel mogelijk mos te krijgen.
Door vaker te maaien krijgt u een mooiere gesloten grasmat.
Onkruid en mos krijgen dan veel minder kans.
De maaihoogte van de grasmaaimachine kan het beste op een vlakke harde vloer afgesteld worden.
Stel de machine niet te laag af, door kort te maaien zal het mos zal zeker sneller de kop op steken.

Wat is verticuteren?

Met verticuteren (kammen) wordt al het oude dode materiaal en mos uit de grasmat uitgehaald.
De grasmat wordt schoon. Licht, lucht en water dringen makkelijker door en wortels krijgen meer ruimte om te groeien.
Handmatig verticuteren is wel een behoorlijk zwaar karwei.
Uw hovenier of tuincentrum heeft speciale machines die de grasmat heel goed schoonkammen.

Onkruidbestrijding:

Net als in de borders, komen ook in de oudere gazons vaak hardnekkige onkruiden voor.
Zoals de paardebloem, madeliefjes en klaver. Deze onkruiden komen voort uit zaden die met de wind meegenomen worden. Als de omstandigheden gunstig zijn kiemen ze.
De beste methode om onkruid te voorkomen is om ze, zodra u ze tevoorschijn ziet komen, voorzichtig uit te steken.

Als u het gazon goed heeft bemest, zal de opengevallen plaats snel weer dichtgroeien.
Bijzaaien is pas nodig als de kale plek groter is dan ongeveer 7 bij 7 cm.
Wanneer u dit één keer per maand doet, houdt u het gazon onkruidvrij.

 
| Email | Sitemap | Print | U kunt ons bereiken op +31(0)654727495